VI PÅ GRAND TOURS har lång erfarenhet av att erbjuda spännande och intressanta resmål. Ute på våra destinationer har vi ett tjugotal svensktalande reseledare stationerade, alla med anknytning till landet i fråga. Därtill har vi ett trettiotal färdledare som åker ut med våra grupper på rundresor och kryssningar runt vår jord. 

Att resa är att lära

Begreppet Grand Tour uppstod när adelns ungdom gjorde en bildningsresa som en obligatorisk del av utbildningen. Oftast var denna årslånga resa en förutsättning för en karriär i statens tjänst. Resrutten gick främst i Tyskland, Frankrike och inte minst Italien där man studerade och lärde sig språk. Enligt vedertagen sed skulle man helst besöka olika antika lämningar i Italien för att bildningsresan skulle anses fullbordad. Följet reste med den tidens modernaste färdmedel, häst och vagn.

Forskare och sociologer menar att reseformen Grand Tour kan ses som en föregångare till vår tids turism. Ofta leddes resan av en ciceron som också fungerade som guide och övervakare. I samma anda erbjuder Grand Tours idag ett flertal ciceronledda resor, som ger din resa ytterligare en dimension.

Resor med kvalité och omtanke

I vårt utbud av resor har vi allt från Flodkryssningar och Långtidsresor till Rundresor, Havskryssningar och Hälsoresor. Därtill erbjuder vi ett stort antal Bridgeresor och Läsarresor i samarbete med föreningar och tidningar, till exempel vandringsresor, trädgårdsresor, kulturresor och mat- & vinresor. Tack vare våra kunniga ciceroner och färdledare tillåts du koppla av och njuta av resan.

Välkommen att resa med oss på Grand Tours!

 Se alla aktuella resor