Travelife partner

Vi är anslutna till organisationen Travelife och använder oss av deras utbildnings-, lednings- och certifieringsprogram för hållbar turism. Med stöd av Travelife arbetar vi systematiskt mot att uppfylla internationella standarder för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Travelifes ramverk bygger på kriterier från Global Sustainable Tourism Council samt uppfyller uppfyller även ISO 14001 och EMAS III standarder samt inkluderar samtliga riktlinjer för ISO 26000 och OECD Corporate Social Responsibilty. Dessa omfattar arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljö, biologisk mångfald och god affärssed. 

Som paketresearrangör är vi en del av en värdekedja och Travelifes ramverk gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och strukturerat med hållbarhet och låta det perspektivet vara vägledande. Vi ingår i researrangörsgruppen WE Travel Group och vi har en gemensam hållbarhetspolicy baserad på Travelifes kriterier. Vårt mål är att bli certifierade av Travelife senast år 2025.
Till hållbarhetspolicy »

Om Travelifes certifiering

För att bli Travelife certifierade, måste turismföretaget eller organisationen uppfylla ett antal krav och riktningslinjer som fastställts av Travelife. Här är några generella exempel på vad certifieringen omfattar:  

  • Miljöhantering. Företaget måste visa att det har effektiva system och åtgärder på plats för att minimera sin påverkan på miljön. Detta kan inkludera energieffektivitet, utsläpp, vattenhantering, avfallshantering och skydd av naturresurser.
  • Samhällsansvar. Travelife kräver att företaget tar ansvar för dess sociala påverkan på destinationen och samhället. Det kan inkludera att stödja lokala samhällsprojekt, främja kulturell mångfald och säkerställa att anställda behandlas rättvist och har säkra arbetsvillkor.
  • Ekonomiskt ansvar. Företaget måste visa att det har en sund ekonomisk förvaltning och att det följer god affärssed och etik. Detta kan inkludera ansvarig företagsstyrning och transparent rapportering.
  • Kundkommunikation. Travelife-certifierade företag måste ge sina kunder information om deras hållbarhetsinsatser och uppmuntra dem att välja i hållbara aktiviteter och beteenden under sin resa.
  • Ständig förbättring. Travelife uppmuntrar företag att ständigt förbättra sin prestanda inom hållbarhet och ansvarsfull turism genom att sätta upp mål och övervaka resultat.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om Travelife. 🌿