Tänk på att samtliga priser som anges är frånpriser. Pris på valt avresedatum anges vid bokningstillfället. I resevillkoren framgår alla detaljer kring att ingå avtal om resan samt eventuell avbeställning av din resa. Om du har frågor angående resevillkoren och/eller avbeställningsregler, kontakta oss gärna.

Anmälan, betalning, resevillkor m m
Anmälningsavgiften varierar beroende på resmål och summan framgår på din bokningsbekräftelse. Anmälningsavgiften ska betalas senast 10 dagar efter bokningstillfället. Resterande betalning ska vara oss tillhanda senast 40 dagar före avresa, såvida inte annat anges i resebeskrivningen. Vid bokning mindre än 41 dagar till avresa ska resan betalas inom ett dygn. För vissa resor kan betalning för flygbiljetter begäras vid bokningstillfället beroende på flygbolagets och biljettypens betalningsregler.

Färdhandlingar
Färdhandlingarna sänds per post ca 7-10 dagar före avresan.

Avbeställning
Vid avbeställning senast 41 dagar före avresan återbetalas ej inbetald anmälningsavgift.
Vid avbeställning 40 - 0 dagar före avresan är avbokningskostnaden hela resans pris.
I de fall där flygbiljetter redan är utställda och helt eller delvis betalda utgår ingen återbetalning. För vissa resor kan kostnad för redan arrangerade visum samt förbeställda arrangemangsbiljetter som ej är återbetalningsbara tillkomma, detta anges vid bokning av resan.

Reseförsäkring
Som resenär hos Grand Tours ansvarar du för att ha en fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring för hela reseperioden och det är viktigt att kontrollera försäkringsvillkoren då det kan ske förändringar. Vi rekommenderar också att du tecknar en avbeställningsförsäkring i samband med din bokning som gäller om resan måste avbokas p.g.a. sjukdom. Kontakta valfritt försäkringsbolag.

Byten av hotell och fartyg
Vid enstaka tillfällen kan angivna hotell och fartyg komma att bytas ut mot likvärdiga. Angivna flygtider är preliminära, definitiva tider bekräftas i färdhandlingarna.

Antal resenärer
Minimum antal anmälda deltagare för resans genomförande är i regel 15 personer, men kan variera beroende på resmål.

Paketresevillkor och kompletterande villkor
Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och Arrangörens kompletterande villkor reglerar avtalet mellan arrangören och resenären.

Grand Tours fullständiga resevillkor

Klicka här för att läsa om vår integritetspolicy