Begreppet Grand Tour uppstod när adelns ungdom gjorde en bildningsresa som en obligatorisk del av utbildningen. Oftast var denna årslånga resa en förutsättning för en karriär i statens tjänst. Resrutten gick främst i Tyskland, Frankrike och inte minst Italien där man studerade och lärde sig språk.

Enligt vedertagen sed skulle man helst besöka olika antika lämningar i Italien, för att bildningsresan skulle anses fullbordad. Ofta leddes resan av en mentor som också fungerade som guide och övervakare. Följet reste med den tidens modernaste färdmedel, häst och vagn.

Att göra en Grand Tour

Att göra en Grand Tour blev ett ideal främst för adeln, men i och med att det växte fram en medelklass och ett borgerskap mellan 1700 till 1800 så anammar även dessa klasser bildningsresor.

Forskare och sociologer menar att reseformen Grand Tour kan ses som en föregångare till vår tids turism.

Välkommen att resa med oss!